Formularz rejestracji

Zgłoszenie koniowatego do Rejestru

Dane zgłaszanego koniowatego

Dane hodowcy koniowatego

Dane właściciela koniowatego

Adres do korespondencji

Oświadczam, że jestem właścicielem koniowatego. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Akceptuję warunki regulaminu. Zgadzam się na otrzymywanie wszelkich informacji związanych z rejestracją na stronie drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 z późniejszymi zmianami. oświadczenia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i promocyjnych od OZHK Łódź w postaci wiadomości e-mail, informujących o nowościach i ogłoszeniach na stronie Internetowej OZHK Łódź. oświadczenia.

Zgłoszenie konia do rejestru

Prosimy o rzetelne wypełnienie wniosku i weryfikację wpisanych danych

Dalej

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj ciekawe informacje o działalności naszego związku