Aktualności

 

Katalog ogierów

Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. 22-23.06.2019

OZHK Łódź

, 2019-05-08

 

REGULAMIN

Wojewódzkiej Wystawy Koni podczas Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach

22-23.06.2019, Bratoszewice k. Strykowa

 

1. ORGANIZATOR:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi – biuro w Bogusławicach

 

2. DATA I IMIEJSCE:

22-23..06.2019, Bratoszewice - teren ŁODR w Bratoszewicach

 

3. ZGŁOSZENIA:

Bardzo prosimy o wczesne zgłaszanie koni ze względu na ograniczoną ilość miejc dla koni!

 • zgłoszenia koni będą przyjmowane do biura OZHK Łodzi Biuro w Bogusławicach

  1. drogą mailową (na adres: ozhklodz@o2.pl) lub

  2. listownie lub osobiście w biurze OZHK pod adresem:

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi

Biuro w Bogusławicach

Bogusławice 58, 97-320 Wolbórz

 

       * Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie!

 • zgłoszenie konia musi obowiązkowo zawierać: nazwę konia, numer paszportu, dane właściciela: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz numer konta bankowego, brak numeru konta bankowego właściciela konia powoduje, ze zgłoszenie będzie uważane za nieważne!

 • prosimy o zaznaczenie w przypadku klaczy sztumskich (wiek skończone min. 25 miesięcy) czy dana klacz będzie poddawana Komisyjnemu Przeglądowi do programu ochrony.

 • liczba miejsc ograniczona i o przyjęciu konia decyduje kolejność zgłoszeń, konie zgłaszane później będą dopisane jedynie na listę rezerwową;

 • zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 17.06.2019!

 • pierwszeństwo udziału w Wystawie mają dwuletnie klacze w typie sztumskim dla których jest to kwalifikacja do programu ochrony zasobów genetycznych.

 

Do oceny zostaną przedstawione zarówno konie ras szlachetnych (rasa małopolska, wielkopolska i polski koń szlachetny półkrwi) jak i rasy polski koń zimnokrwisty (pkz, typ sztumski,) oraz konie rasy kuc.

W pokazie koni mogą brać udział jedynie konie wpisane lub mające prawo wpisu do księgi głównej prowadzonej przez Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie.

Przedstawiane konie ras szlachetnych będą pokazywane w ręku, w stępie i w kłusie (na ringu) w następujących klasach*:

A. Klaczki roczne

B. Ogierki roczne

C. Klaczki dwuletnie

D. Ogierki dwuletnie

E. Klacze trzyletnie i starsze

*ze względu na małą ilość zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość połączenia danych stawek

Warunkiem rozegrania Czempionatów jest zgłoszenie co najmniej 5 koni w klasie.

Konie ras polski koń zimnokrwisty, arden polski przedstawiane będą w ręku, w stępie i w kłusie (na ringu) w następujących klasach*:

A. Klaczki roczne

B. Ogierki roczne

C. Klaczki dwuletnie rasy polski koń zimnokrwisty / typ sztumski

D. Klaczki dwuletnie rasy polski koń zimnokrwisty

E. Ogierki dwuletnie

F. Klacze trzyletnie i starsze

*ze względu na małą ilość zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość połączenia danych stawek

Warunkiem rozegrania Czempionatów w jest zgłoszenie co najmniej 5 koni w klasie.

Konie rasy kuc przedstawiane będą w ręku, w stępie i w kłusie (na ringu) w następujących klasach*:

A. Klacze dwuletnie i starsze

B. Ogiery dwuletnie i starsze

W w/w klasach mogą brać udział jedynie konie wpisane do księgi kuców. Warunkiem rozegrania Czempionatów jest zgłoszenie co najmniej 5 koni w klasie.

*ze względu na małą ilość zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość połączenia danych stawek

 

4. OCENA KONI:

Oceny prezentowanych koni dokonuje Komisja zaproszona przez Zarząd OZHK Łódź. Po zakończeniu indywidualnej oceny każdego konia Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.

Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni. W ocenie indywidualnej koni rasy polski koń zimnokrwisty komisja stosuje skalę od 1 do 10 (co 0,5 pkt.) punktów za następujące elementy:

 • Typ – do 10 pkt. Bonif. x przelicznik 1,5

 • Pokrój ( głowa, szyja, kłoda) – do 10 pkt. Bonif.

 • Nogi i kopyta - do 10 pkt. Bonif.

 • Stęp – do 10 pkt. Bonif.

 • Kłus – do 10 pkt. Bonif.

 • Wrażenie ogólne ( od 0 do - 5 pkt. Bonif.)

Natomiast w ocenie indywidualnej koni ras szlachetnych i koni rasy kuc komisja stosuje skalę również od 1 do 10 (co 0,5 pkt.) punktów za następujące elementy:

 • Typ – do 10 pkt. Bonif.

 • Pokrój – do 10 pkt. Bonif.

 • Stęp – do 10 pkt. Bonif.

 • Kłus – do 10 pkt. Bonif.

 • Kondycja, pielęgnacja i ogólne wrażenie, w tym sposób prezentacji–do 10pkt.

Ocena słowna:

10 pkt. - doskonała

9 pkt. - bardzo dobra

8 pkt. - dobra

7 pkt. - zadowalająca

6 pkt. - dostateczna

5 pkt. - mierna

4 pkt. - niedostateczna

3 pkt. - prawie zła

2 pkt. - zła

1 pkt. - bardzo zła

W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała u wszystkich sędziów o przyznaniu pierwszego miejsca zdecyduje wyższa ocena będąca sumą pkt. za ruch.

Po każdej ocenie wybrany będzie Czempion i Vice-Czempion w danej klasie koni (wg ilości zdobytych punktów). Po ocenie nastąpi uroczysta dekoracja. Wszystkie konie zostaną udekorowane floot's a ich właściciele dostaną pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe.

Konie, które zajęły w swoich klasach miejsca I i II poza kończeniu oceny zostaną wprowadzone jeszcze raz na ring w celu wyboru Czempiona. Wystawy oraz Czempiona koni Zimnokrwistych Wystawy.

 

5. WARUNKI PREZENTACJI:

 • Konie przedstawione do oceny muszą być we właściwej kondycji i dobrej pielęgnacji, odpowiednio przygotowane do wystawy;

 • Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni przy prezentacji koni;

 • Konie nieposłuszne i stwarzające zagrożenie dla innych wystawców lub oglądających mogą decyzją sędziego (sędziów) zostać wycofane z prezentacji i oceny;

 • Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu przez całą stawkę) będą wykluczone z pokazu;

 • Konie, które okażą się być kulawe, mogą być wycofane decyzją Komisji;

 • Nadużywanie bata, lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajni, w każdym czasie;

 

6. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Konie należy dowieść najpóźniej w sobotę 22.06.2019 na teren ŁODR w Bratoszewicach do godziny 8:00 rano

 • UWAGA! Wystawcy zobowiązani są do pozostania z końmi do końca trwania wystawy (tj. niedziela 23.06.2019 do około godz. 17.00).

 • Należy zabrać na wystawę: pasze (siano, owies) wiadro do pojenia koni, sprzęt do czyszczenia koni, odzież ochronną potrzebną przy obsłudze koni .

 • Każdy koń ma zapewnione swoje stanowisko w którym musi być uwiązany, dlatego należy zabrać ze sobą również uwiąż.

 • Środek transportu powinien być przystosowany do transportu zwierząt i zaopatrzony w rampę. Podczas transportu i na Wystawie właściciele ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje konie.

 • Organizatorzy wystawy nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu i czasie trwania wystawy.

 

 

 

 

wstecz

OZHK Łódź

ZGŁOSZENIE KONIA DO REJESTRU

Prosimy o rzetelne wypełnienie wniosku i weryfikację wpisanych danych

Dalej
OZHK Łódź

NEWSLETTER

Zapisz się i otrzymuj ciekawe informacje o działalności naszego związku

Celem naszej organizacji jest reprezentowanie interesów hodowców oraz doskonalenie hodowli i chowu koni.

Szybki kontakt

ul. Narutowicza 7/9

90-117 Łódź - UWAGA! pod w/w adresem nie obsługujemy Interesantów. Prosimy wizyty hodowców i właścicieli koni oraz wszelką korespondencję kierować na adres SO Bogusławice!!

782700148

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

ozhklodz@o2.pl

Napisz i zapytaj o szczegóły

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.